НАПРЯМ 2: 

СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

За цим напрямом цільові гранти надаються ОГС для вирішення питання щодо вдосконалення місцевих стратегічних планів для місцевого економічного розвитку з урахуванням прав людини та гендерної складової, включаючи закупівлю невеликого обладнання або інфраструктурні проєкти, доповнені розбудовою потенціалу та технічною допомогою для покращення надання місцевих послуг, або розширення сфери надання таких послуг. Ці цільові гранти повинні підтримувати реалізацію місцевих стратегічних планів та демонструвати переваги підходу, що ґрунтується на правах людини, та гендерно відповідального місцевого економічного розвитку. Як результат, громадяни повинні розуміти, що об'єднання є ефективною альтернативою попередньої територіальної роздробленості. Проєкти мають продемонструвати громадянам переваги життя в об'єднаній громаді.

Гранти в цій галузі можуть бути спрямовані на:

а) закупівлю малого обладнання або реалізацію інфраструктурних проєктів, що сприяють економічному розвитку громади (орієнтовна можлива тематика: створення бізнес-інкубаторів, бізнес-хабів, центрів економічного зростання громади, розвиток менторських програм та центрів; створення та просування бренду громади, єдиної торгової марки місцевої продукції, послуг, культурно-просвітницьких заходів тощо; розробка інвестиційної мапи громади; та проведення інвестиційних заходів; забезпечення доступу до мережі інтернет сільського населення; створення закупівельних або споживчих груп в громаді; проведення ярмарків-виставок місцевої продукції, створення зимових та літніх таборів для різних цільових груп та напрямів діяльності); 

б) ініціативи спрямовані на активізацію громади, на створення різних форм трудової самоорганізації населення (орієнтовна можлива тематика: просування ідей та створення виробничих, споживчих та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, особистих селянських господарств; розробка туристичних маршрутів та практичних посібників з організації зеленої садиби та підтримка створення зелених садиб; сільськогосподарських дорадчих служб та сервісів для виробників сільськогосподарської продукції; проведення тренінгів з розвитку мікро, сімейного та малого бізнесу, самозайнятості з залученням молоді та осіб старшого віку, тренінгів розвитку підприємницьких компетенцій з продажів, управління фінансами тощо; організація заходів щодо пошуку/пропозиції вакансій); 

в) покращення надання послуг спрямованих на економічний розвиток громади на місцевому рівні (орієнтовна можлива тематика: включаючи створення ІТ – рішень для налагодження зв'язків локальної економічної спільноти (електронні додатки для спільної доставки, закупівлі, пошуку партнерів тощо); створення ресурсних консультаційних та інфо-центрів розвитку підприємництва). 

Вебінар 20.05 - Напрям 2. Сприяння реалізації місцевих стратегічних планів у сфері місцевого економічного розвитку

Програма вебінару: 

1. Стратегічні плани у сфері місцевого економічного розвитку. 

2. Вимоги до тематики конкурсу за напрямом. 

3. Ідеї проєктів за напрямом, які можна реалізувати в громадах Донецької та Луганської областей. 

4. Кейси реалізованих проєктів за напрямом.

При розробці проєктних пропозицій ОГС мають взяти до уваги застереження:


1. Уникати проведення очних масових заходів (навчання, конференцій, круглих столів тощо) через обмеження у зв’язку з пандемією COVID – 19.


2. Витрати на закупівлю обладнання, меблів, програмного забезпечення тощо для реалізації проєктів має складати не менш ніж 50% від суми гранту.


3. Співфінансування проєкту є обов’язковою умовою конкурсу. 

Співфінансування за рахунок партнерських коштів, коштів місцевих бюджетів або власного внеску ОГС обов’язково передбачається у розмірі не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

4. МАКСИМАЛЬНІ СУМИ ГРАНТІВ ЗА ЦИМ НАПРЯМОМ: $ 5000.


Допустимі витрати проєктів за НАПРЯМОМ 2:

 • оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати не може перевищувати 15% від загальної суми гранту; 
 • витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту; 
 • вартість оренди приміщень для проведення заходів; 
 • витрати на закупівлю обладнання та меблів. Вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 5000 дол. США. Вся сума гранту може бути спрямована на закупівлю необхідного обладнання;
 • витрати на канцтовари та витратні матеріали; 
 • витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо; 
 • витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, семінарів, організація харчування учасників заходів, транспортне та логістичне обслуговування тощо); 
 • інші витрати, пов’язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії).  

Неприпустимі витрати:

 • оплата оренди офісу та комунальних платежів; 
 • оплата ремонтних робіт приміщень та обладнання;
 • закупівля будівельних матеріалів;
 • витрати на друк флаєрів та буклетів;
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів; 
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів; 
 • виплата відсотків; 
 • податки, включаючи ПДВ; 
 • борги третіх сторін; 
 • представницькі витрати. 

Усі витрати мають бути обґрунтованими та відповідати видам діяльності за проєктом.