НАПРЯМ 1:

РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ НА ОСНОВІ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЦІЛЕЙ

 

За цим напрямом гранти надаються для налагодження співпраці між територіальними громадами для забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку територій, а також для покращення якості послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей. Грантові проєкти цього напряму повинні реалізовуватися для кількох громад (двох або більше).

Проєкти можуть спрямовуватись на задоволення потреб цільових громад в таких сферах:

а) послуги:
 • комунальні послуги (підтримка створення єдиної системи електронного обліку та аналізу споживання енергії в комунальній власності; підтримка створення комунальних послуг; запровадження нових видів комунальних послуг; створення обслуговуючих кооперативів тощо);
 • соціальне забезпечення (підтримка створення комунальних служб для надання соціальних послуг у кількох громадах; створення нових соціальних послуг; розвиток закладів та служб соціального забезпечення; забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю до соціальної інфраструктури тощо);
 • телекомунікаційні, комунікаційні та інформаційні технології (автоматизація систем надання послуг жителям кількох громад; інтерактивні карти; мобільні додатки для місцевої інфраструктури тощо);
 • охорона здоров'я (підтримка залучення інвесторів до громад для надання якісних медичних послуг у закладах первинної медичної допомоги та розвитку медичної інфраструктури; вдосконалення медичних послуг та забезпечення вільного доступу до них; організація заходів щодо ранньої діагностики та профілактики захворювань тощо);
 • освіта (міжмуніципальні програми «Освіта дорослих»; формування мереж знань через створення громадських просторів, команд вчителів та експертів; розвиток дошкільних та шкільних навчальних закладів; створення установ для професійного розвитку вчителів тощо);
 • культура (підтримка створення центрів надання культурних послуг населенню; забезпечення інклюзивності та доступності культурних установ, що надають послуги кільком громадам);
б) захист навколишнього середовища (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота з безпритульними тваринами тощо); здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження;

в) створення офісів сталого розвитку, що реалізують ініціативи для декількох громад;

г) підзвітність та прозорість місцевої влади;

д) інші проєкти, що будуть підтримувати та просувати ідею сталої співпраці двох або більше територіальних громад.

Вебінар 20.05 - Напрям 1: Розвиток співпраці між територіальними громадами на основі спільних інтересів та цілей

Програма вебінару:

1. Тематики напряму.

2. Ідеї за тематиками.

3. Приклади успішних проєктів.

При розробці проєктних пропозицій ОГС мають взяти до уваги застереження:


1. Проведення офлайн заходів заборонено у зв’язку з пандемією COVID-19.


2. Витрати на закупівлю обладнання, меблів, програмного забезпечення тощо для реалізації проєктів має складати не менш ніж 50% від суми гранту.


3. Співфінансування проєкту є обов’язковою умовою конкурсу.

Співфінансування за рахунок партнерських коштів, коштів місцевих бюджетів або власного внеску ОГС обов’язково передбачається у розмірі не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Допустимі витрати проєктів за НАПРЯМОМ 1:

 • оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати; не може перевищувати 15% від загальної суми гранту;
 • витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту;
 • витрати на закупівлю обладнання та меблів; вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 3000 дол. США.
 • витрати на канцтовари та витратні матеріали;
 • витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо;
 • витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, транспортне та логістичне обслуговування тощо);
 • інші витрати, пов’язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії).

Неприпустимі витрати:

 • відшкодування ПДВ та інших податків;
 • оплата оренди офісу ОГС та комунальних платежів;
 • придбання будівельних матеріалів;
 • будівельні роботи;
 • оплата ремонтних робіт приміщень та обладнання;
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів;
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів;
 • виплата відсотків;
 • борги третіх сторін;
 • представницькі витрати.

Усі витрати мають бути обґрунтованими та відповідати видам діяльності за проєктом.