НАПРЯМ 1: 

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ МІСЦЕВИХ ПОСЛУГ

 

За цим напрямом малі гранти будуть запропоновані ОГС для розробки та адаптації систем, процесів та мереж громад для кращої організації та якості місцевих послуг, а саме для більш широкого та швидшого доступу до послуг та інформації, або поліпшення роботи офісів місцевих органів влади та сервісних інформаційних центрів. Застосування принципів прозорості та підзвітності до рішень щодо якості місцевих послуг (наприклад, адміністративних послуг) дозволить надавати кращі послуги на більших територіях, а також підвищить доступність, швидкість, точність та зручність конкретних послуг. Вони сприятимуть досягненню ефективності об'єднання, підвищуючи доступність та якість послуг та забезпечуючи ефективний громадський нагляд.

Гранти в цій галузі можуть бути спрямовані на:

а) забезпечення прозорості рішень місцевих рад, включаючи роботу громадських рад та громадських організацій (орієнтовна можлива тематика – розробка сайтів чи відповідних розділів для оприлюднення інформації через Інтернет, онлайн трансляція засідань місцевих рад, «відкритий бюджет»; підтримка молодіжних рад/платформ, спрямованих на співпрацю із органами місцевого самоврядування з питань якості надання адміністративних, муніципальних чи соціальних послуг; заходи, спрямовані на моніторинг якості місцевих послуг тощо); 

б) доступ до місцевих постачальників послуг та інформації: реєстрів, офіційних документів, комунальних послуг тощо (оцифрування реєстрів; технічна підтримка структурних підрозділів, які надають відповідні послуги тощо); 

в) надання кращих адміністративних, муніципальних та соціальних послуг, наприклад, за допомогою он-лайн заявок на отримання послуги та доставки документів замовникам послуг, для мінімізації фізичної взаємодії з персоналом органів місцевого самоврядування та скорочення часу на обробку документів (розробка порталів адміністративних/соціальних послуг; допомога органам місцевого самоврядування, ЦНАПам, Соціальним Центрам, провайдерам соціальних послуг недержавної форми власності у впровадженні нових видів послуг, які вимагають додаткового обладнання тощо);

г) швидшу і точнішу обробку документів за рахунок поліпшення роботи бек-офісу (інформаційна та технічна підтримка роботи ЦНАПів/соціальних центрів/структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, що надають місцеві послуги тощо). 

Вебінар 19.05 - Напрям 1: Залучення громадян до процесу прийняття рішень щодо організації та якості місцевих послуг

Експерт: Микола Козлов 

 Програма вебінару: 

 1. Тематики напряму. 

2. Ідеї за тематиками. 

3. Приклади успішних проєктів.

При розробці проєктних пропозицій ОГС мають взяти до уваги застереження:


1. Уникати проведення очних масових заходів (навчання, конференцій, круглих столів тощо) через обмеження у зв’язку з пандемією COVID – 19.


2. Витрати на закупівлю обладнання, меблів, програмного забезпечення тощо для реалізації проєктів має складати не менш ніж 50% від суми гранту.


3. Співфінансування проєкту є обов’язковою умовою конкурсу. 

Співфінансування за рахунок партнерських коштів, коштів місцевих бюджетів або власного внеску ОГС обов’язково передбачається у розмірі не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

4. МАКСИМАЛЬНІ СУМИ ГРАНТІВ ЗА ЦИМ НАПРЯМОМ:

Проєкти зі сприяння запровадження соціальних послуг - $5000 

Проєкти щодо участі громадян у процесі прийняття рішень, пов'язаних з організацією та якістю місцевих послуг - $10000

Допустимі витрати проєктів за НАПРЯМОМ 1:

 • оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати; не може перевищувати 15% від загальної суми гранту; 
 • витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту; 
 • вартість оренди приміщень для проведення заходів; 
 • витрати на закупівлю обладнання та меблів. Вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 5000 дол. США; 
 • витрати на канцтовари та витратні матеріали; 
 • витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо;
 • витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, семінарів, організація харчування учасників заходів, транспортне та логістичне обслуговування тощо); 
 • інші витрати, пов'язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії). 

Неприпустимі витрати:

 • оплата оренди офісу та комунальних платежів; 
 • оплата ремонтних робіт приміщень та обладнання; 
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів; 
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів; 
 • виплата відсотків; 
 • податки, включаючи ПДВ; 
 • борги третіх сторін; 
 • представницькі витрати. 

Усі витрати мають бути обґрунтованими та відповідати видам діяльності за проєктом.