ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ

Фінансування проєктів ОГС здійснюється в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Максимальні суми грантів 

НАПРЯМ 1

1.1 Проєкти зі сприяння запровадження соціальних послуг - $5000

1.2 Проєкти щодо участі громадян у процесі прийняття рішень, пов'язаних з організацією та якістю місцевих послуг - $10000

НАПРЯМ 2

2.1 Проєкти з підтримки реалізації стратегій місцевого економічного розвитку з урахуванням прав людини та гендерної складової - $5000

2.2 Проєкти щодо сприяння реалізації місцевих стратегічних планів у сфері місцевого економічного розвитку - $10000

НАПРЯМ 3

Всі пропозиції - $6000

НАПРЯМ 4

4.1 Проєкти, спрямовані на розробку та імплементацію ефективних інструментів та моделей посилення участі громадян - $8000 

4.2 Проєкти з безпосереднім залученням громадян до співпраці на місцевому рівні - $5000 

4.3 Проєкти, спрямовані на впровадження інструментів електронної участі громадян - $5000 

4.4 Проєкти з впровадження електронного урядування для використання аналізу даних, звітування місцевих органів влади - $10000

НАПРЯМ 5

Всі пропозиції - $5000

НАПРЯМ 6

6.1 Проєкти, спрямовані на практичну підтримку органів місцевої влади для відновлення, розширення та автоматизації моніторингу забруднення, контролю та екологічної звітності - $5000 

6.2 Проєкти щодо ефективного ініціювання, планування та реалізації ініціатив ОГС та громадян, спрямованих на захист довкілля - $5100

НАПРЯМ 7

7.1 Проєкти зі створення нових Громадянських консультаційних Бюро для громадян (ГКБ) -  $10000 

7.2 Проєкти зі створення чи підтримки юридичних офісів у громадах  - $5000 

7.3 Проєкти з підтримки вже існуючих ГКБ - $5000 

НАПРЯМ 8

Всі пропозиції - $5000

Усі переможці конкурсу будуть укладати Грантову угоду на виконання проєкту з Програмою розвитку ООН, як однією з імплементуючих агентств Програми ООН із відновлення та розбудови миру. 

Перерахування коштів буде відбуватись двома траншами. 

Перший транш у розмірі 80% гранту сплачується протягом 14 днів після укладання Грантової Угоди. 

Другий транш (20%) сплачується після затвердження ПРООН фінального звіту ОГС за проєктом. 

На дату підписання Угоди на отримання малого гранту організація – переможець конкурсу не повинна мати поточних Угод (на виконання проєктів у тих самих напрямах діяльності, що й програма малих грантів поточного запиту), укладених з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, включно з її імплементуючими агентствами ООН – Програмою розвитку ООН (ПРООН), Структурою ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО). 

В разі наявності у організації – переможця конкурсу чинної угоди із вищезгаданими агентствами ООН вона має повідомити про це при подачі своєї заявки в аплікаційній формі.