ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ заявки

1. Технічна експертиза

До технічної експертизи допускаються лише ті заявки, які подані в повному обсязі (аплікаційна форма, додатки, бюджет) до кінцевої дати та часу подання заявки.  Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій грантової конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням термінів подання оновленої пропозиції. Після експертизи заявникам надійдуть повідомлення щодо допущення до конкурсу або дискваліфікації заявки.

2. Оцінювання за формальними критеріями

Заявки перевіряються на відповідність обов’язковим вимогам конкурсу ПМГ. Після експертизи заявникам надійдуть повідомлення щодо допущення до конкурсу або дискваліфікації заявки.

3. Оцінювання якості проєктної пропозиції

Здійснюється грантовою конкурсною комісією за змістом у балах відповідно до критеріїв оцінювання. Формується рейтинг проєктів у розрізі напрямів за результатами бальної оцінки.

4. Узгодження статей бюджету проєктних пропозицій

За потреби за ініціативи ПРООН проводиться процедура узгодження статей бюджету проєктної пропозиції, рекомендованої до фінансування, між заявниками та ПРООН.

5. Захист грантової заявки командою ОГС

На захист запрошуються представники ОГС (керівник, менеджер проєкту, бухгалтер), проєктні пропозиції яких набрали найвищі бали.
Захист передбачає 1) викладення пропозиції командою проєкту протягом 5 хвилин, 2) питання до команди від експертів грантового комітету та 3) відповіді на них. Загальна тривалість захисту не може перевищувати 10 хвилин. Після 5 хвилин виступу, доповідь команди буде зупинена, навіть якщо не буде викладено весь матеріал.
Доповідь має бути побудована у суворій відповідності до запропонованого шаблону презентації та містити відповіді на вказані в ній питання.
Критерії оцінювання захисту подано нижче.

Додатково:

1. Повідомлення переможців.

Переможці конкурсу будуть сповіщені електронним листом та SMS повідомленням.

2. Підтримка резервних пропозицій

У окремих випадках ПРООН може додатково підтримати проєкти за умови наявних коштів грантового пулу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

1. ТЕХНІЧНІ:

1.1.1 Загальна вартість бюджету не перевищує максимально прийнятну для цього конкурсу.
1.2 Питома вага витрат на оплату праці складає не більше ніж 15% від загальної вартості проєкту.
1.3 Усі статті витрат проєкту є прийнятними.
1.4 Правильно згруповані витрати за запропонованими статтями у бюджеті проєкту.
1.5 Наявні всі додатки до аплікаційної форми.

2. ФОРМАЛЬНІ:

2.1 Відсутність діючих угод з агентствами ООН (за тим самим напрямом і на ту саму тему, що і проєкт, який подається).
2.2 Заявник є громадською організацією, громадським об’єднанням, благодійною організацією (благодійним товариством, благодійною установою, благодійним фондом), організацією роботодавців (або їх об’єднанням), спілкою (асоціацією) юридичних осіб, обслуговуючим сільськогосподарським кооперативом (кооперативним об’єднанням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), творчою спілкою, органом самоорганізації населення.
2.3 ОГС офіційно зареєстрована в Донецькій або Луганській області (на підконтрольній уряду України території).
2.4 ОГС має статус неприбуткової або благодійної організації.
2.5 ОГС не має відкритих судових справ, як відповідач, так само як і керівник /керівники цієї організації.
2.6 ОГС має дійсний розрахунковий рахунок у банку України.
2.7 Проєкт буде здійснюватися на території цільових громад: у Донецькій області: Бахмутської, Вугледарської, Верхньоторецької, Волноваської, Добропільської, Дружківської, Званівської, Курахівської, Лиманської, Мар’їнської, Мирноградської, Ольгинської, Очеретинської, Покровської, Святогірської, Сіверської, Слов’янської, Соледарської, Торецької, Хлібодарівської; у Луганській області: Біловодської, Білолуцької, Білокуракінської, Гірської, Красноріченської, Кремінської, Лозно-Олександрівської, Марківської, Міловської, Нижньодуванської, Нижньотеплівської, Новоайдарської, Новопсковської, Попаснянської, Рубіжанської, Сватівської, Сєвєродонецької, Станично-Луганської, Старобільської, Троїцької, Чмирівської, Широківської, Щастинської.
2.8 Наявність партнерів з реалізації проєкту (для проєктів напряму 1 обов’язково).
2.9 Співфінансування проєкту не менш ніж 10% від загальної вартості проєкту.

3. ЯКІСНІ:

3.1. Оцінювання організації – максимум 200 балів.

3.1.1 Досвід громадської діяльності з моменту реєстрації.
3.1.2 Кількість найманих працівників.
3.1.3 Кількість членів.
3.1.4 Досвід виконання проєктів за фінансування агентствами ООН.
3.1.5 Досвід виконання проєктів за останні 2 роки за рахунок залучених коштів.
3.1.6 Досвід діяльності за останні 2 роки, що фінансувалась за власні кошти організації та відповідає напряму конкурсу.
3.1.7 Досвід співробітництва з іншими організаціями громадянського суспільства.
3.1.8 Досвід взаємодії з органами місцевого самоврядування та державними установами.

3.2. Оцінювання якості заявки – максимум 800 балів.

3.2.1 Чіткість визначення проблем, на вирішення яких спрямований проєкт.
3.2.2 Обґрунтованість актуальності проблеми для громади.
3.2.3 Відповідність мети проєкту критеріям SMART.
3.2.4 Відповідність конкретних цілей та видів діяльності головній меті проєкту.
3.2.5 Відповідність показників результативності критеріям SMART.
3.2.6 Узгодженість мети, видів діяльності, показників результативності та їх спрямованість на вирішення проблеми.
3.2.7 Рівномірність графіку та реалістичність плану робіт за проєктом.
3.2.8 Якість та реалістичність медіаплану проєкту.
3.2.9 Унікальність проєктного підходу до вирішення проблеми громади.
3.2.10 Врахування гендерної складової у пропозиції.
3.2.11 Спрямованість на реалізацію прав людини.
3.2.12 Чіткість визначення цільової групи проєкту, прямих та непрямих вигодоотримувачів.
3.2.13 Якість аналізу ризиків для проєкту та релевантність запропонованих заходів щодо пом’якшення наслідків виникнення ризику.
3.2.14 Визначення впливу проєкту на громаду та змін, які відбудуться у довготерміновій перспективі в соціальному, економічному, культурному, політичному середовищі цільової громади.
3.2.15 Сталість проєкту та подальший розвиток започаткованої в рамках проєкту діяльності.
3.2.16 Наявність та якість партнерства (ОГС, ОМС, комерційні структури).
3.2.17 Наявність угод про співробітництво.
3.2.18 Відповідність закупівель цілям проєкту.
3.2.19 Якість розробки та реалістичність бюджету.

3.3. Оцінювання команди проєкту – максимум 200 балів

Менеджер проєкту
3.3.1 Досвід реалізації проєктів за обраним напрямом конкурсу.
3.3.2 Досвід управління проєктами в рамках грантових програм.
3.3.3 Досвід членства у ОГС на посадах керівника/ члена керівного органу.
3.3.4 Освіта (рівень).
Бухгалтер проєкту
3.3.5 Досвід у веденні бухгалтерського обліку в проєктах, що реалізуються за рахунок грантових програм.
3.3.6 Досвід у веденні бухгалтерського обліку та формуванні звітності в ОГС.
3.3.7 Освіта (рівень, профіль).

3.4 Оцінювання ризиків виконання проєкту - максимум 100 балів

3.4.1 Організаційна та технічна спроможність ОГС реалізувати проєкт.
3.4.2 Присутність менеджменту ОГС та проєкту в цільовій громаді.
3.4.3 Досвід роботи організації в цільовій громаді.
3.4.4 Оцінка попередньої співпраці з ООН.

3.5 Оцінювання захисту проєкту - максимум 200 балів

3.5.1 Викладення логіки проєкту.
3.5.2 Розуміння потреб цільової аудиторії в громадах.
3.5.3 Обґрунтування показників результативності проєкту та їх впливу на громаду.
3.5.4 Пояснення плану досягнення сталості проєкту після закінчення донорського фінансування.
3.5.5 Розуміння обов'язків за проєктом керівника ОГС, менеджера та бухгалтер проєкту.
3.5.6 Демонстрація рівня керованості проєкту.
3.5.7 Готовність команди до імплементації проєкту.
3.5.8 Оцінювання якості захисту.