НАПРЯМ 4:

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

За цим напрямом розглядатимуться проєкти із впровадження екологічних ініціатив, надання практичної підтримки, а також розширення та автоматизації систем екологічного моніторингу, контролю та екологічної звітності в цільових громадах.

Проєкти можуть спрямовуватись на:

а) відновлення та/або управління екосистемами з боку регіональних органів влади та територіальних громад (наприклад, деградованими землями та лісами, землями з боєприпасами, що не вибухнули, ліквідація забруднення води та ґрунту, затоплення на шахтах тощо); дослідження стану та відновлення малих річок; сучасний моніторинг ґрунтових вод; покращення доступності та якості питної води; зелений туризм як основа розвитку та просування рекреаційних зон;

б) екологічний моніторинг, в тому числі підтоплення шахт та відновлення територій;

в) розвиток відновлюваних джерел енергії; відновлення та розвиток територій на засадах впровадження положень декарбонізації;

г) комплексний контроль за утилізацією твердих відходів, в тому числі відходи електричного та електронного обладнання.

Вебінар 20.05 - Напрям 4. Реалізація ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища

Програма вебінару:

1. Тематики напряму.

2. Ідеї за тематиками.

3. Приклади успішних проєктів.

При розробці проєктних пропозицій ОГС мають взяти до уваги застереження:


1. Проведення офлайн заходів заборонено у зв’язку з пандемією COVID-19.


2. Витрати на закупівлю обладнання, меблів, програмного забезпечення тощо для реалізації проєктів має складати не менш ніж 50% від суми гранту.


3. Співфінансування проєкту є обов’язковою умовою конкурсу.

Співфінансування за рахунок партнерських коштів, коштів місцевих бюджетів або власного внеску ОГС обов’язково передбачається у розмірі не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Допустимі витрати проєктів за НАПРЯМОМ 4:

 • оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати; не може перевищувати 15% від загальної суми гранту;
 • витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту;
 • витрати на закупівлю обладнання та меблів; вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 3000 дол. США.
 • витрати на канцтовари та витратні матеріали;
 • витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо;
 • витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, транспортне та логістичне обслуговування тощо);
 • інші витрати, пов’язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії).

Неприпустимі витрати:

 • відшкодування ПДВ та інших податків;
 • оплата оренди офісу ОГС та комунальних платежів;
 • будівельні роботи;
 • оплата ремонтних робіт приміщень та обладнання;
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів;
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів;
 • виплата відсотків;
 • борги третіх сторін;
 • представницькі витрати.

Усі витрати мають бути обґрунтованими та відповідати видам діяльності за проєктом.