НАПРЯМ 4: 

ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

 

За цим напрямом малі гранти можуть підтримувати громадські мережі для посилення участі громадян, а саме для більш широкого та швидшого доступу до публічної інформації та прийняття рішень, або покращення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом розвитку співпраці представників ОМС із громадськими групами / наглядовими / громадськими радами та групами адвокації. Основна мета - створення механізмів міжгалузевої співпраці, відкриття консультаційних центрів громадян з відповідних соціальних та правових питань тощо. Малі гранти мають сприяти впровадженню різних форм та інструментів громадської участі. У рамках цієї сфери проєкти мають бути спрямовані на підвищення якості послуг, прозорості місцевих процедур фінансового адміністрування та сталий розвиток цільових громад.

Гранти в цій галузі можуть бути спрямовані на:

а) забезпечення прозорості рішення місцевих рад, включаючи роботу громадських рад та громадських організацій (орієнтовна можлива тематика – розробка інтерактивних сайтів, мобільних додатків чи відповідних розділів, за допомогою яких мешканці можуть повідомити місцеву владу про конкретну проблематику, а місцева влада відреагувати (незаконне встановлення реклами, незаконне встановлення МАФів, стихійні звалища, ІТ-мапи доступності, спортивних споруд тощо)); 

б) запровадження інструментів участі (розробка/удосконалення за допомогою експертів, представників органів місцевого самоврядування, широкого кола громадськості відповідних Положень, наприклад: про громадський бюджет, е-петиції, е-опитування, публічні консультації, місцеві ініціативи тощо, та адвокація їх прийняття місцевою радою; проведення відповідних навчань щодо інструментів участі); 

в) розбудову коаліцій, у тому числі тематичних (обладнання офісу, розробка внутрішніх коаліційних документів, проведення тренінгів, стратегічних сесій, розробку дорожньої карти місцевого розвитку, адвокацію проведення місцевих реформ); 

г) запровадження/удосконалення роботи громадських дорадчих органів (розробка/удосконалення за допомогою експертів, представників органів місцевого самоврядування, широкого кола громадськості відповідних Положень про місцеві громадські дорадчі органи; сприяння прозорості їх діяльності (розробка веб-сайтів, мобільних додатків, ІТ-рішень для он-лайн голосування за членів громадських органів, під час прийняття рішень цим органом, інформаційна підтримка тощо). 

д) впровадження інноваційних інструментів електронного врядування для використання аналізу даних, підготовки звітів органам місцевого самоврядування громаді про діяльність, витрати та отримані результати; встановлення ефективних відносин між владою та громадянським суспільством через інформаційну діяльність з підвищення обізнаності; підвищення рівня відповідальності органів влади та постачальників послуг перед громадою; поліпшення доступу до інформації для мешканців громади; налагодження діалогу та партнерства з громадою, постачальниками послуг та приватним сектором; впровадження систем громадського моніторингу в органах місцевого самоврядування; впровадження інноваційних інструментів електронного урядування для використання аналізу даних, звітування місцевих органів влади; впровадження громадського контролю щодо запобігання порушень у сфері публічних закупівель з використанням системи ProZorro та онлайн-платформи громадського контролю DoZorro; здійснення моніторингу та своєчасного попередження органів місцевого самоврядування про активізацію змін результатів тендерів; підвищення рівня відповідальності влади перед громадою та встановлення ефективних відносин «громада - місцева влада»; розвиток діалогу між владою та громадою через інструменти громадського моніторингу діяльності. 

Вебінар 19.05 - Напрям 4. Заохочення участі мешканців громад на місцевому рівні та сприяння відкритості і підзвітності органів місцевої влади

Експерт: Анна Ємельянова 

 Програма вебінару: 

1. Демократія участі 

2. Інструменти участі. 

3. E-democracy. 

4. Тематики напряму 

5. Приклади проєктів за тематиками. 

При розробці проєктних пропозицій ОГС мають взяти до уваги застереження:


1. Уникати проведення очних масових заходів (навчання, конференцій, круглих столів тощо) через обмеження у зв’язку з пандемією COVID – 19.


2. Витрати на закупівлю обладнання, меблів, програмного забезпечення тощо для реалізації проєктів має складати не менш ніж 50% від суми гранту.


3. Співфінансування проєкту є обов’язковою умовою конкурсу. 

Співфінансування за рахунок партнерських коштів, коштів місцевих бюджетів або власного внеску ОГС обов’язково передбачається у розмірі не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

4. МАКСИМАЛЬНІ СУМИ ГРАНТІВ ЗА ЦИМ НАПРЯМОМ:

Проєкти, спрямовані на розробку та імплементацію ефективних інструментів та моделей посилення участі громадян - $8000 

Проєкти з безпосереднім залученням громадян до співпраці на місцевому рівні - $5000 

Проєкти, спрямовані на впровадження інструментів електронної участі громадян - $5000 

Проєкти з впровадження електронного урядування для використання аналізу даних, звітування місцевих органів влади - $10000 

Допустимі витрати проєктів за НАПРЯМОМ 4:

 • оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати; не може перевищувати 15% від загальної суми гранту; 
 • витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту; 
 • вартість оренди приміщень для проведення заходів; 
 • витрати на закупівлю обладнання та меблів. Вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 5000 дол. США; 
 • витрати на канцтовари та витратні матеріали; 
 • витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо;
 • витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, семінарів, організація харчування учасників заходів, транспортне та логістичне обслуговування тощо); 
 • інші витрати, пов'язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії). 

Неприпустимі витрати:

 • оплата оренди офісу та комунальних платежів; 
 • оплата ремонтних робіт приміщень та обладнання; 
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів; 
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів; 
 • виплата відсотків; 
 • податки, включаючи ПДВ; 
 • борги третіх сторін; 
 • представницькі витрати. 

Усі витрати мають бути обґрунтованими та відповідати видам діяльності за проєктом.